Úvodní strana

Cílem naší firmy je zastupování sportovních klubů v oblasti marketingu a finančního zajištění jejich sportovní činnosti, zejména naší činností chceme podpořit kluby, které pracují s mládeží.

Zajistit širokou a dostatečnou prezentaci sportů v co největším počtu různých médií tak, aby vešlo v povědomí, že SPORT je celospolečenský fenomén.

Na základě obchodní a marketingové spolupráce s mnoha soukromými subjekty v České republice, chceme pomoci i těmto firmám se prezentovat prostřednictvím námi zastupovaných sportovních klubů v rámci České republiky a EU, kde tyto kluby provádí svoji sportovní činnost.

Firmám, které využijí marketingovou spolupráci zajistíme profesionálním a seriozním přístupem propagaci jejich výrobků a služeb v areálech, dopravních prostředcích, reklamních bilboardech, propagačních materiálech a tak dále, a to nejen u spolupracujících sportovních klubů, ale také v dalších firmách spolupracujících s naší společností.